Başdaş Marketler Zinciri

Hedeflerini, her şeyden önce, sahip olduğu insan kaynaklarından aldığı güçle gerçekleştiren Başdaş Marketler Zinciri, karşılıklı güven ve saygının hakim olduğu, katılımın ve çeşitliliğin değer gördüğü bir zincir olma hedefini benimsemektedir. Şirketimiz üstün nitelikli insan kaynağının teminine, çalışanlarının sürekli gelişimine ve motivasyonunu yüksek tutmaya daima önem vermiştir. Çalışanlarının memnuniyetini ve gelişimini ön planda tutarak bu konulara kaynak ayıran  Başdaş Marketler Zinciri , farklı bakış açılarının ve bilgi birikimlerinin harmanlanması yolu ile yeni, yaratıcı fırsatlar yakalanabileceğine inanmaktadır.

Başdaş Marketler Zinciri'nin hedef ve ilkelerinden yola çıkarak en iyileri bünyemize katabilmek adına sene boyunca çalışmalar yapmaktayız. Yapılan tanıtımlar sonrasında bizimle çalışmak isteyen adaylar başvurularını “İK Politikaları başlığı altında belirtilen iş başvuru portallarından şirketlerimizin ilanlarını takip ederek yapabilirler. Şirketlerimiz sene boyunca farklı pozisyonları içeren ilanlar yayınlamaktadırlar. İlanlara yapılan başvurular arasından, şirketlerimiz ihtiyaçları doğrultusunda aradığı nitelikteki, teknik becerilere sahip adayları belirlemekte ve görüşmeye çağırmaktadırlar.  Başdaş  Marketler Zinciri olarak işe alımda en önem verdiğimiz noktalardan birini yetkinlikler oluşturmaktadır. Hangi departman için değerlendirilirse değerlendirilsin adaylarımızın aşağıdaki dokuz ana yetkinliğe sahip olmasını beklemekteyiz.

Bu yetkinlikleri: 

 • Yön Belirleme 
 • Takım Çalışması 
 • İletişim 
 • İşbirliği Geliştirme 
 • Sonuç Odaklılık 
 • Yaratıcılık ve Girişimcilik 
 • Kendini ve Çalışma Arkadaşlarını Geliştirme 
 • Farklılıklara Uyum ve Yönetme 
 • Müşteri Duyarlılığı olarak sıralayabiliriz.

Tüm bu değerlendirmeler neticesinde uygun bulunan adaylarımıza  Başdaş  Marketler Zinciri tarafından iş teklifi yapılır ve pozisyona uygun bulunan aday çalışmaya başlar. Burada amacımız, kişilerin bilgi beceri ve yetkinliklerini sorgulayarak, niteliklerine uygun doğru işe yerleştirilmelerini sağlamaktır.

Aramıza yeni katılan arkadaşlarımızın hızla  Başdaş Marketler Zinciri’ne entegre olmalarını sağlamak amacıyla, İşe Uyum Programı (Oryantasyon Programı) düzenlenir. Bu program dahilinde,

 • Şirket tanıtımı, şirket vizyon, strateji ve hedefleri 
 • İnsan Kaynakları stratejileri ve uygulamaları 
 • Fonksiyon ve pozisyona yönelik tanıtım ve bilgilendirmeler aktarılır.